Obchodné a dodacie podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Tieto obchodné podmienky platia len pre nákup v internetovom obchode firmy
  VAVRYS SK s.r.o.
 2. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom.
 3. Prijatie objednávky je potvrdené elektronicky.
 4. Pokiaľ dôjde medzi vybavovaním a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.
 5. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky.
 6. Tovar je expedovaný do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky. Písomné oznámenie o vykrytí objednávky je zasielané na Vašu e-mailovú adresu.
 7. Tovar objednaný on-line je zasielaný prostredníctvom spoločnosti GLS na dobierku, kde Vás služba kontaktuje telefonicky. Lehota na vyzdvihnutie je 5 dní.
 8. Poštovné je 4,8 €, balné nie je účtované.
  Ak prekročí Vaša objednávka cenu €249 (7500 SKK), nie je účtované ani poštovné.
  Ak prekročí Vaša objednávka cenu €432 (13 000 SKK), poskytneme Vám zľavu z ceny 3%.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru si ho pozrieť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.
 2. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína bežať odo dňa prevzatia tovaru. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 3. Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom vavrys@vavrys.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli v zakúpenom tovare zistené. Kópiu oznámenia je nutné zaslať spolu s tovarom na adresu VAVRYS SK s.r.o., P.O.Box 76, 911 01 Trenčín.
 4. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia dokladu o kúpe – Predajka a číslo účtu, na ktorý Vám budú prípadne vrátené peniaze. Pokiaľ nebude uvedené číslo účtu, zasielame peniaze zloženkou.
 5. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky doklady, ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar - vrátil ho kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú posielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.
 6. V závislosti od druhu chyby a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka a zákonom č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť sa v prípade uznania reklamácie domáhať opravenia alebo výmeny tovaru za nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 7. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 8. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nevhodného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrátenia peňazí

Ak bezprostredne po prijatí zásielky zistíte, že Vám toto z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ju bez uvedenia dôvodu vrátiť na adresu VAVRYS SK s.r.o., P.O.Box 76, 911 01 Trenčín a budú Vám automaticky späť poslané peniaze. Zámenu tovaru vykonávame len v prípade zámeny veľkosti a farby, pokiaľ požadujete zámenu artiklu, je tovar zasielaný znovu ako nová dobierka.

Podmienkou vrátenia peňazí je:

 1. Tovar musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.
 2. Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od prijatia tovaru.
 3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia dokladu o kúpe s číslom účtu, na ktorý Vám majú byť vrátené peniaze.
 4. Sú vrátené len peniaze za tovar, nikdy nie za poštovné a balné. Tovar posielajte len bežnou balíkovou poštou, dobierkou nebude prijatý.

Dôležité upozornenie
Táto služba sa vzťahuje na územie Slovenska.
VAVRYS SK s.r.o. prevádzkujúci tento internetový obchod nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnym používaním v rozpore s nákupným a reklamačným poriadkom firmy.