36347-6001-Kompas SILVA 1S JET 37583-Kompas SILVA 3NL 35756-6001-Kompas SILVA 5 JET
- kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh Military kompas pro všechny druhy pevninské navigace. Zabudovaná lupa pro čtení detailů z mapy. Luminiscenční body pro - kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh
Cena: 74,9 EUR Cena: 30 EUR Cena: 69,9 EUR
36349-1901-Kompas SILVA 66 O.M.C. SPECTRA 34517-9901-Kompas SILVA 6NOR SPECTRA left 34990-Kompas SILVA 70P
- kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh - kompas pro orientační běh Přesný zaměřovací kompas, který je možno použít pro rychlou orientaci v terénu, ve vzduchu, ale zejména na moři.
Cena: 80 EUR Cena: 35,9 EUR Cena: 108,9 EUR
35014-Kompas SILVA 70UN 34884-Kompas SILVA 9-MECCA 39036-Kompas SILVA Begin
Unikátní kombinace zaměřovacího a náhledového kompasu. V upevňovací konzole bývá nejčastěji používán pro paragliding, - kompas pro muslimy - mapka pro převod směru k Mekce Palcový kompas pro začátečníky
Cena: 114,9 EUR Cena: 10,96 EUR Cena: 13 EUR
35730-0651-Kompas SILVA C58 pre loď, auto 37585-Kompas SILVA Expedition 5 37586-Kompas SILVA Expedition 55
Kompas specielně konstruovaný do malých dopravních prostředků jako jsou terénní vozidla 4WD a jakákoli malá letadla či Technicky vybavený military kompas pro náročné navigátory. Zabudované nastavení magnetické deklinace včetně stálého Špička tradičních military kompasů. Má unikátně jemný zaměřovací systém, který dovoluje určení polohy s přesností +/-
Cena: 78,9 EUR Cena: 47,9 EUR Cena: 89,9 EUR
123