36347-6001-Kompas SILVA 1S JET 37583-Kompas SILVA 3NL 35756-6001-Kompas SILVA 5 JET
- kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh Military kompas pro všechny druhy pevninské navigace. Zabudovaná lupa pro čtení detailů z mapy. Luminiscenční body pro - kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh
Cena: 74,9 EUR Cena: 30,9 EUR Cena: 69,9 EUR
36349-1901-Kompas SILVA 66 O.M.C. SPECTRA 35014-Kompas SILVA 70UN 35014-1141-Kompas SILVA 70UNE
- kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh Unikátní kombinace zaměřovacího a náhledového kompasu. V upevňovací konzole bývá nejčastěji používán pro paragliding, Kompas s osvětlením. Unikátní kombinace zaměřovacího a náhledového kompasu. V upevňovací konzole bývá nejčastěji
Cena: 71,9 EUR Cena: 109,9 EUR Cena: 128,9 EUR
39036-Kompas SILVA Begin 35730-0651-Kompas SILVA C58 pre loď, auto 37448-Kompas SILVA Expedition
Palcový kompas pro začátečníky Kompas specielně konstruovaný do malých dopravních prostředků jako jsou terénní vozidla 4WD a jakákoli malá letadla či Technicky vybavený deskový kompas pro náročné navigátory. Ergonomické ovládací kolečko DryFlex™ pro zvýšený komfort.
Cena: 10,98 EUR Cena: 74,9 EUR Cena: 47,9 EUR
37585-Kompas SILVA Expedition 5 37586-Kompas SILVA Expedition 55 37454-Kompas SILVA Expedition S
Technicky vybavený military kompas pro náročné navigátory. Zabudované nastavení magnetické deklinace včetně stálého Špička tradičních military kompasů. Má unikátně jemný zaměřovací systém, který dovoluje určení polohy s přesností +/- Technicky vybavený zaměřovací kompas pro náročné navigátory. Ergonomické ovládací kolečko DryFlex™ pro zvýšený komfort.
Cena: 47,9 EUR Cena: 89,9 EUR Cena: 66,9 EUR
123